Ожиљците може да представуваат изгубено (некроза) или оштетено, односно некомплетно функционално ткиво на кожата.------------Постојат неколку форми на ожиљци на кожата:  ожиљци од акни- како последица од акни (“гнојот во акната“ кој содржи бактерии, додека седат во кожата се хранат со околното ...