Стриите представуваат линеарни атрофии на кожата. Се појавуваат на места каде има растегање на кожата, но одлучувачки фактор за да дојде до атрофија се  глукокортикоидните хормони (најчесто се покачени за време на пубертет и бременост) кои ја блокираат синтезата на колаген во фибробластите и епидермална пролиферација.

За стриите е познато дека неможат комлетно да се одстранат, но ние Ви нудиме комплетно решение за Вашите стрии да станат минато.